Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czy istnieje możliwość całkowitego zwolnienia od opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego?

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie przewiduje całkowitego zwolnienia od opłaty za zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego. Zgodnie z art. 226 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie Urząd zwalnia go częściowo od tej opłaty (maksymalnie w wysokości 80%). Warunkiem koniecznym rozpatrzenia przez Urząd wniosku o częściowe zwolnienie od opłaty za zgłoszenie jest nadesłanie na formularzu urzędowym oświadczenia o stanie rodzinnym i dochodach członków rodziny zgłaszającego.
  •