Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Co się stanie, jeśli nie wniosę opłat za ochronę wskazanych w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa?

Jeśli opłata za ochronę określona w decyzji warunkowej nie zostanie uiszczona w terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu patentu. Uprawomocnienie się tej decyzji oznacza, że prawo nie powstało w związku z niespełnieniem warunku przez zgłaszającego.

Stan prawny na dzień 1 października 2010 r. 
  •