Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Chcę opatentować wynalazek i ochronić wzór użytkowy, co zrobić?

  1. Zapoznać się z Podstawowymi informacjami o ochronie prawnej wynalazków i wzorów użytkowych.
  2. Sprawdzić, czy nie naruszam praw wyłącznych (np. w Wyszukiwarce Przedmiotów Chronionych - Bazach danych UPRP lub zbiorach literatury patentowej w Bibliotece UPRP).
  3. Dokonać zgłoszenia. Zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego podania wraz z opisem rozwiązania, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi, skrótem opisu i rysunkami. Szczegółowe wymogi jakim powinno odpowiadać zgłoszenie określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102 poz. 1119 oraz Nr 109, poz. 910 z 2005 r.).
  4. Wypełnić formularz podania o udzielenie patentu na wynalazek (wzór użytkowy), ktory można pobrać również w Informacji Ogólnej.W podaniu zamieszczone są Uwagi dla wypełniających druk, w których można znaleźć szczegółowe informacje w jaki sposób należy wypełnić druk.
  5. Wnieść opłatę za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.
  6. W przypadku uzyskania ochrony prawnej - wnieść opłatę okresową za okresy ochrony (patrz: art. 224 PWP), zgodnie z tabelą opłat (zał. nr 1, p. II).
  7. Zgłaszajacy może występować przed Urzędem Patentowym RP osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem w postępowaniu zgłoszeniowym może być tylko rzecznik patentowy. Lista wraz z adresami rzeczników patentowych dostępna jest w witrynie internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
  8. Zachęcamy do lektury: Poradnika wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych oraz Poradnika wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

  •