Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Raporty Roczne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowo omawiają wyniki pracy Urzędu oraz podają m.in. szczegółowe dane statystyczne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce. Raporty Roczne Urzędu Patentowego RP zawierają także obszerne informacje o podejmowanych inicjatywach oraz przedstawiają działania Urzędu na rzecz wspierania innowacyjności i upowszechniania wiedzy w zakresie własności przemysłowej. Omówione w Raportach seminaria, konferencje, sympozja oraz inne wydarzenia organizowane przez Urząd Patentowy RP, ukierunkowane są głównie na zwiększenie społecznej świadomości w zakresie funkcjonowania systemu ochrony własności przemysłowej. Raporty Roczne Urzędu Patentowego pełnią także funkcję edukacyjną jako kompendium podstawowych informacji o ochronie własności przemysłowej w Polsce.

Raporty roczne za lata:
20032004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
            

  •