Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Program Sympozjum 2013

Kraków, 5 września

8.00


Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9.00

OTWARCIE I WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

 Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 Marcin Kubiak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 Biserka Strel, Naczelnik Wydziału ds. Krajów Europy Środkowej, Śródziemnomorskich i Nadbałtyckich, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Szwajcaria
 Ron Marchant, Przewodniczący Sympozjum
  

9.45

WYSTĄPIENIE SPECJALNE

 Jak odwrócić trend spadku innowacyjności w Polsce
 

Krzysztof Rybiński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska

  

10.15 

Perspektywy wzrostu innowacyjności – koncentracja na tworzeniu technologii czy analizie potrzeb rynku?

 
 • Zapewnienie społecznej akceptacji dla nowych technologii
 • Strategiczne zarządzanie innowacyjnością
 • Integracja konsumentów/odbiorców w proces powstawania innowacji oraz ocena ich preferencji

 Rafał Ohme, NEUROHM, Polska
 Christian Hackl, TUM-Tech GmbH, Niemcy
 Edward Scott, Millennium Plastics Ltd, Nowa Zelandia
  

11.45

Przerwa kawowa

  

12.15

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych wysokiego ryzyka

 
 • Przejście przez technologiczną „dolinę śmierci”
 • Gwałtowny rozwój i internacjonalizacja a luki finansowe – jak znaleźć cierpliwego partnera finansowego
 • Współpraca publiczno-prywatna w obszarze finansowania procesów komercjalizacji technologii

 Giancarlo Migliori, MrGoodIdea, Włochy
 Michał Jasiorkowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska
 Zygmunt Grajkowski, Giza Polish Ventures, Polska
 Tomasz Kierzkowski, Bank PEKAO SA, Polska
  

13.45

Lunch

  

14.45

SESJE RÓWNOLEGŁE

  
 1. Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów, aby uzyskać publiczne fundusze na B+R
  
 Moderator: Olaf Gajl, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Polska
  
 Agnieszka Wierzbicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 Kamil Kiljański, Komisja Europejska
 Jadwiga Widziszewska, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Polska
 Tomasz Pyrć, Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej, Polska
  
 2. Rola własności przemysłowej w biznesie
  
 Moderator: Ron Marchant, niezależny konsultant, Wielka Brytania
  
 Mi-Young Han, Światowe Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców, Korea
 Martti Enäjärvi, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
 Cezary Rutka, Technox sp. z o.o., Polska
  
 3. Alternatywy rozwoju technologicznych start-upów. Współpraca z funduszami wysokiego ryzyka
  
 Moderator: Witold Załęski, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., Polska
  
 Roni A. Einav, Einav Hi-Tech Assets Ltd, Izrael
 Marcin Bielówka, Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o., Polska
  

16.00

Przerwa kawowa

  

16.30

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jak pobudzić innowacyjność polskiej nauki i gospodarki?

  
 Moderator:
 Łukasz Cioch, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Polska
  
 Uczestnicy panelu:
 Alicja Adamczak, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Mariusz Andrzejczak, Polski Holding Obronny, Polska
 Jacek Guliński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
 Michał Jasiorkowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska
 Marcin Łata, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska
 Jerzy Majchrzak, Ministerstwo Gospodarki, Polska
 Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska
 Andrzej Siemaszko, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska
 Witold Wiśniowski, Instytut Lotnictwa, Polska
  

18.00

Koniec dnia pierwszego

  

Kraków, 6 września

9.00

WYSTĄPIENIE SPECJALNE

 Przykład dobrych praktyk włączania własności przemysłowej do strategii innowacyjnych... a raczej pułapka pogoni za najlepszymi praktykami
 Alfred Radauer, Technopolis Group Ltd, Austria
  

9.30

Publiczne nakłady na B+R a innowacyjność gospodarki – poszukiwanie efektu synergii
 Pat Frain, University College Dublin, Irlandia
 Colin Hunsley, ClearViewIP Ltd, Wielka Brytania
 Wojciech Dominik, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
  

11.00

Przerwa kawowa

  
11.30
Zarządzanie portfelem patentowym oraz negocjacje w transferze technologii
  
 Maciej Wojtkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania
 Paul Adams, EverEdge IP Ltd, Nowa Zelandia
  
13.00
Przerwa kawowa
  
13.30

Problemy z komercjalizacją – studia przypadku

 
 • Przykłady: SpinCar, IzzyBike

 Prowadzący: 
 Artur Włodarski, Gazeta Wyborcza, Polska
  
 Dyskusja: Jak pomóc innowacyjnym przedsięwzięciom?
 Paul Adams, EverEdge IP Ltd, Nowa Zelandia
 Anna Hejka, Heyka Capital Markets Group, Polska
 Giancarlo Migliori, MrGoodIdea, Włochy
 Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska
 Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania
 Edward Scott, Millennium Plastics Ltd, Nowa Zelandia
  
15.00
Lunch
  
15.45

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

  
 WARSZTAT NR 1 
  
 Prowadzący: 
 Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska
  
 Program warsztatu:
 
 • Podsumowanie uwag uczestników sympozjum
 • Identyfikacja potencjalnych czynników wspierania procesów komercjalizacji technologii w polskich firmach i jednostkach naukowych
 • Poszukiwanie płaszczyzn współpracy między firmami a jednostkami naukowymi

 WARSZTAT NR 2
  
 Prowadzący:
 Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania
  
 Świetny produkt, chłonny rynek, silna ochrona własności intelektualnej – przepis na sukces. Tylko gdzie są pieniądze?
  
 Program warsztatu:
 
 • Identyfikowanie czynników kluczowych dla sukcesu komercjalizacji produktu
 • Pozyskiwanie partnerów do udziału w procesie komercjalizacji
 • Maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji