Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Program Sympozjum 2012

Kraków, 6 września

8.00


Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9.00

OTWARCIE I WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

 Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 Michal Svantner, Dyrektor w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
 Georg Artelsmair, Dyrektor w Europejskim Urzędzie Patentowym
 Ron Marchant, Przewodniczący Sympozjum
  
 Prof. Michał du Vall. In memoriam
  

9.40

WYSTĄPIENIE SPECJALNE

 

Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego

  

10.00 

Jak zwiększyć udział sektora prywatnego w finansowaniu innowacyjności?

 
 • Rozwój strategii własności intelektualnej w uczelniach wyższych i ośrodkach badawczych – oferta dla sektora prywatnego
 • Jak szacować wartość nowych technologii i prezentować je jako kapitał inwestycyjny dla banków / prywatnych inwestorów?
 • Rola alternatywnych źródeł finansowania komercjalizacji własności intelektualnych w czasach awersji do zwiększonego ryzyka inwestycyjnego
 • Krajowe fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka a komercjalizacja strategicznych technologii

 Prezentacje:
 Michal Svantner, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
 Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania
 Gerard J. Pannekoek, IPXI, USA
 Roman Trzaskalik, Euro-Centrum S.A., Polska
  

11.40

Przerwa kawowa

  

12.10

Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju

 
 • Jak uwolnić się z ekonomicznego klinczu i opuścić „technologiczną dolinę śmierci”?
 • Monetyzacja patentów – identyfikowanie kupujących, sprzedających oraz pośredników
 • Problemy i wyzwania związane z określeniem ceny rynkowej nowych, innowacyjnych produktów
 • Wsparcie instytucjonalne przedsiębiorstw innowacyjnych – praktyka południowokoreańska

 Prezentacje:
 Giancarlo Migliori, MrGoodIdea, Włochy
 Ragnar Olson, Global IP Law Group, USA
 Mi-Young Han, Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców, Korea
 Bogusław Smólski, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
  

13.45

Lunch

  

14.45

SESJE RÓWNOLEGŁE

  
 1. Ochrona własnej pozycji rynkowej
  
 Moderator: Richard Vary, Nokia, Wielka Brytania
  
 Mariusz Kondrat, KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa, Polska
 Beata Piwowarska, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Polska
  
 2. Zielone technologie i ich potencjał innowacyjny
  
 Moderator: Łukasz Cioch, Wyższa Szkoła Europejska, Polska
  
 Maria Ciechanowska, Instytut Nafty i Gazu, Polska
 Bogusława Cimoszko-Skowrońska, Capital Solutions ProAlfa Sp. z o.o., Polska
 Sebastian Paszek, Watt Sp. z o.o., Polska
 Aneta Wilmańska, Ministerstwo Środowiska, Polska
 Małgorzata Zielińska, Główny Instytut Górnictwa, Polska
  
 3. Innowacje w biotechnologii medycznej
  
 Moderator: Sławomir Aleksander Wiśniewski, Centrum Badań DNA, Polska
  
 Sławomir Dąbrowski, A&A Biotechnology, Polska
 Kazimierz Murzyn, Klaster LifeScience, Kraków Global Innovation Network, Polska
 Tomasz Puton, VitaInSilica – Bioinformatics for Science, Polska 
  

16.15

Przerwa kawowa

  

16.45

PANEL DYSKUSYJNY

 

Polityka proinnowacyjna. W jaki sposób skutecznie wzmacniać pęd do innowacji?

  
 Moderator:
 Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska
  
 Uczestnicy panelu:
 Jesper Kongstad, Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Dania
 Krzysztof Krystowski, BUMAR Sp. z o.o., Polska
 Krzysztof Jan Kurzydłowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska
 Jerzy Majchrzak, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki, Polska
 Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich, Polska
 Roman Trzaskalik, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Polska
  

18.00

Koniec dnia pierwszego

  

Kraków, 7 września

8.00

Rejestracja, kawa powitalna
  
9.00
WYSTĄPIENIE SPECJALNE
 Miliard dolarów! …wpływ własności intelektualnej oraz gąszczy patentowych na przedsiębiorstwa
 Benjamin Mitra-Kahn, Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii
  

9.20

Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez transfer technologii
 
 • Transfer technologii a sektor MSP – wyzwania i bariery
 • Modele współpracy uczelni i MSP – reguła obopólnych korzyści
 • Wzmacnianie współpracy technologicznej w klastrach
 • Międzynarodowy wymiar transferu technologii z uczelni

 Prezentacje:
 Kirsten Leute, Uniwersytet Stanforda, USA
 Andrzej Rabczenko, Politechnika Warszawska, Polska
 Tomasz Arciszewski, Uniwersytet im. George'a Masona, USA
 Mariusz Andrzejczak, Bumar Sp. z o.o., Polska 
 Andrzej Rybka, Dolina Lotnicza, Polska
  

11.15

Przerwa kawowa

  
11.45
Komercjalizacja własności przemysłowej i nowych technologii oraz środki redukowania ryzyka
 
 • Licencjonowanie technologii jako element strategii rozwoju na rynku międzynarodowym
 • Komercjalizacja i obrót własnością intelektualną a rynek ubezpieczeń

 Prezentacje:
 Colin Hunsley, ClearViewIP, Wielka Brytania
 Edward Scott, ES Technology Sp. z o.o., Nowa Zelandia
 Ian Lewis, SAMiAN Underwriting Agency, Wielka Brytania
  
13.10
Podsumowanie sympozjum
 Martti Enäjärvi, Doradca Prezesa Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Finlandia 
  
13.30

Zamknięcie sesji plenarnej

  
13.45
Lunch
  
14.45

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

  
 WARSZTAT I: W jaki sposób najkorzystniej skomercjalizować swoją technologię?
  
 Prowadzący: 
 Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania
 Giancarlo Migliori, MrGoodIdea, Włochy
 Edward Scott, ES Technology Sp. z o.o., Nowa Zelandia
  
 WARSZTAT II: Wycena własności intelektualnej przy uruchomieniu spółek technologicznych na przykładzie doświadczeń akceleratorów technologicznych i funduszy zalążkowych w Polsce
  
 Prowadzący:
 Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska