Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Program Sympozjum 2011

Kraków, 7 września
 
11:00-12:00
-
Rejestracja uczestników 
12:00-13:15
-
Otwarcie i wystąpienia okolicznościowe 
  Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP 
  Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 
  Francis Gurry, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
  Benoit Battistelli, Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego 
  Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
  Maria Elżbieta Orłowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów 
  Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
  Ron Marchant, Przewodniczący Sympozjum 

13:15-14:30
-
Sesja plenarna
  Innowacyjność w Europie – wciąż nadążamy, czy też tracimy miejsce w czołówce? 
  Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP 
  Benoit Battistelli, Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego 
  Antonio Campinos, Prezes Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
  Margot Fröhlinger, Dyrektor, Komisja Europejska 
  Moderator: Ron Marchant 

14:30-15:00
-
Przerwa kawowa 

15:00-17:00 -
Sesja plenarna
  Priorytety polityki ochrony własności intelektualnej na najbliższe lata 
   
  Wystąpienie wprowadzające: Aspekty globalne 
  Francis Gurry, Dyrektor Generalny, WIPO 
   
  Antonis Kastrissianakis, Dyrektor, Komisja Europejska 
  Giancarlo Migliori, MrgoodIDEA, Włochy 
  Sergio Mujica, Z-ca Sekretarza Generalnego, Światowa Organizacja Celna
  Moderator: Martti Enäjärvi, Prezes, Federacja Towarzystw Paasikiviego, Finlandia
   
17:00-
Koktajl w Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach oraz spektakl baletowo-pantomimiczny w wykonaniu zespołu „Cracovia Danza” 

Kraków, 8 września


Kreowanie energii oraz zwiększanie efektywności transferu technologii


  Sesja I Pokonywanie barier w procesie komercjalizacji nowych technologii
09:30-10:00-
Krzysztof Klincewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
10:00-10:30
-
Stephen Robertson, Metis Partners Ltd, Wielka Brytania
10:30-11:00
-
Graham Gerst, Global IP Law Group, USA
   
11:00-11:30
-
Przerwa kawowa
   
  Sesja I (kontynuacja)
11:30-12:00
-
Joel Montgomery, Endeavor Global, USA
12:00-12:30
-
Edward Scott, EverEdge IP, Nowa Zelandia
12:30-13:00
-
Ann Lambrechts, N.V. Bekaert S.A., Belgia
   
13:00-14:00
-
Lunch
   
  Sesja II Finansowanie badań ze środków publicznych – co z zyskiem? Problemy i perspektywy transferu technologii
14:00-14:30
-Giancarlo Migliori, MrgoodIDEA, Włochy
14:30-15:00-
Niall G. MacKenzie, Instytut Studiów nad Innowacyjnością, Uniwersytet Walijski, Wielka Brytania
15:00-15:30-
Grażyna Ginalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
   
15:30-16:00
-Przerwa kawowa
   
16:00-17:30
-
Panel dyskusyjny + sesja pytań i odpowiedzi
  Uczestnicy panelu:
  Krzysztof Bełech, SATUS Venture Sp. z o.o.
  Krzysztof Jan Kurzydłowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Andrzej Meder, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA, Grupa KOPEX
  Joel Montgomery, Endeavor Global, USA
  Maria Elżbieta Orłowska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Stephen Robertson, Metis Partners Ltd, Wielka Brytania
  Józef Siwiec, Zakłady Magnetyzowe „Ropczyce” S.A.
  Jerzy Składzień, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
  Roman Trzaskalik, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
  Moderator: Luk Palmen, InnoCo sp. z o.o., Polska
   
19:15
-Koncert muzyki organowej i chorału gregoriańskiego „Mistic” w Kościele Ojców Franciszkanów, bankiet


Kraków, 9 września


Przeciwdziałanie piractwu intelektualnemu i skuteczna ekzekucja praw wyłącznych

09:00-09:20-
Wprowadzenie
  Raport z seminarium równoległego przedstawicieli instytucji celnych z państw Unii Europejskiej
  Caroline Edery, Komisja Europejska
   
  Sesja I Międzynarodowa walka z piractwem: stan faktyczny
09:20-09:40
-
Xavier Vermandele, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
09:40-10:00
-
Motoyuki Okura, Światowa Organizacja Celna
10:00-10:20
-
Piotr Stryszewski, OECD
10:20-10:40
-
Ashley How, Instytut Bezpieczeństwa Farmaceutycznego, Wielka Brytania
10:40-11:00
-
Mi-Young Han, Światowe Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców, Korea
11:00-11:20
-
Luciano Cuervo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Chile
   
11:20-11:50
-
Przerwa kawowa
   
  Sesja II Nowe strategie i narzędzia w walce z piractwem
11:50-12:10
-
Dave Lowe, Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii
12:10-12:30
-
Oskar Tułodziecki, K&L Gates, Polska
12:30-12:50
-
John Taylor, Komisja Europejska
12:50-13:10
-
João Negrão, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
13:10-13:30
-
Chris van Steenkiste, Europol
   
13:30-14:30
-
Lunch
   
  Sesja III Zwalczanie piractwa intelektualnego w Internecie – realizm czy fikcja?
14:30-14:50
-
Bogdan Fischer, Chałas i Partnerzy, Polska
14:50-15:10
-
Marek Staszewski, Koalicja Antypiracka, Polska
15:10-15:30
-
Ted Shapiro, Motion Picture Association, Belgia
15:30-15:50
-
Mariusz Kondrat, Kancelaria Prawno-Patentowa KONDRAT, Polska
15:50-16:10
-
Thomas Boué, Business Software Alliance
   
16:10-16:40
-
Przerwa kawowa
   
16:40-17:20
-
Sesja pytań i odpowiedzi
17:20
-
Podsumowanie i zamknięcie sympozjum
   
19:00
-
Koncert duetu skrzypcowego „Queens of Violins”