Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Program Sympozjum 2009

Enter your title here

Kraków, 3 września 2009 r.

09:00-10:00 - Rejestracja

10:00-10:30 - Otwarcie Sympozjum i powitanie gości:

10:30-11:00 - Wystąpienia okolicznościowe:

  • Marek Nawara , Marszalek Województwa Małopolskiego
  • Mi-Young HanPrezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców
  • Ron Marchant (Wielka Brytania) - Przewodniczący Sympozjum

 

SESJA I

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do własności przemysłowej

Sesji przewodniczy: prof. Ewa Okoń-Horodyńska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

11:00-11:30 - Andrzej Podszywałow (Wycena Praw, Polska) – Identyfikacja i oszacowanie ryzyka – pierwszy krok w zarządzaniu ryzykiem
11:30-12:00 - Ron Marchant (Wielka Brytania) – Główne zasady zarządzania ryzykiem
12:00-12:30 - Steven Steger (Global IP Law Group, USA) – Zarządzanie ryzykiem – doświadczenia Global IP Law Group
12:30-13:30 - Lunch

SESJA II

 Strategia IP

Strategia zarządzania własnością intelektualną

Sesji przewodniczy: Ron Marchant (Wielka Brytania)

13:30-14:00 - Kirsten Leute (Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Stanforda, USA) – Strategia zarządzania własnością intelektualną w Uniwersytecie Stanforda
14:00-14:30 - dr Helmut Schubert (Fraunhofer Gesellschaft, Niemcy) – Instytut Fraunhofera i jego strategie patentowe
14:30-15:00 - Ron Marchant (Wielka Brytania) – Wsparcie WIPO dla opracowywania strategii ochrony własności intelektualnej w krajach/gospodarkach w fazie transformacji
15:00-15:30 - Hyejin Hwang (Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazczości) – Strategia i programy edukacyjne w zakresie własności intelektualnej w Korei Południowej
15:30-16:00
- Patrycja Dukaczewska (Bumar Sp. z o.o., Polska) – Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
15:50-16:10 - Przerwa kawowa 
16:10-17:00
- Dyskusja panelowa pod przewodnictwem prof. Ewy Okoń-Horodyńskiej 
19:00 - Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza na spektakl baletowo-pantomimiczny "Maskarada Królowej Bony" na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego


Kraków, 4 września 2010 r.

SESJA III

 Umowy licencyjne w transferze technologii

Sesji przewodniczy: Ron Marchant (Wielka Brytania)

10:00-10:30 - prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski, Polska) – Umowy licencyjne jako instrument transferu technologii
10:30-11:00 - Christine Reid (Wielka Brytania) – Modelowe umowy współpracy nauki i biznesu (UK’s Lambert Agreements)
11:00-11:30 - Christi Mitchell (Highbury Ltd, Wielka Brytania) – Od projektu wynalazku do jego komercjalizacji – kluczowa kwestia wyceny
11:30-12:00 - Przerwa kawowa
12:00-12:30 - dr István Molnár (Biopolisz, Węgry) – Nawiązywanie współpracy pomiędzy uniwersytetami a przemysłem: wstępna faza zarządzania uniwersyteckimi wynalazkami
12:30-13:00 - Luk Palmen (InnoCo, Polska) – Nauka i biznes – klastry technologiczne jako narzędzia budowania wartości dodanej
13:00-14:00 - Lunch
 
SESJA IV

 

 Komercjalizacja innowacyjnych technologii – doświadczenia i najlepsze praktyki

Sesji przewodniczy: Ron Marchant (Wielka Brytania)

14:00-14:40 - dr Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska), Paweł Wojdas (OPTOPOL Technology S.A., Polska) – Spektralny tomograf optyczny Copernicus – wynalazek i jego pomyślna komercjalizacja
14:40-15:00 - Piotr Marczuk (Microsoft Sp. z o.o., Polska) – Skuteczne zarządzanie licencjami oraz eliminowanie ryzyk związanych z używaniem nielegalnego  oprogramowania w biznesie oraz w administracji państwowej – Software Assets Management (SAM)
15:00-15:20 - Izabela Erecińska (Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska) – Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R w ramach poddziałania 1.3.2 POIG
15:20-15:40 - dr Wojciech Nawrot (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska) – Umowy licencyjne – narzędzie wdrażania technologii iniekcji krystalicznej na krajowym i zagranicznych rynkach
15:40-16:00 - Pytania i odpowiedzi
16:00-16:15 - Przerwa kawowa
16:15-17:15 - Dyskusja panelowa - "Zarządzanie własnością intelektualną z perspektywy krajowych urzędów patentowych"
19:00 - Koncert zespołu Motion Trio - Scena Pod Ratuszem Teatru Ludowego, Rynek Główny