Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Program Sympozjum 2008

 Kraków, 4 września 2008 r.

09:00-09:30 – Rejestracja

09:30-10:00 – Otwarcie sympozjum i powitanie gości:

10:00-10:30 – Wystąpienia okolicznościowe:

 • prof. Danuta Hübner, Komisarz Komisji Europejskiej
 • Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki
 • prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Margot Fröhlinger, Komisja Europejska
 • prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski

10:40-10:45 – Wystąpienie Przewodniczącego Sympozjum Rona Marchanta (Wielka Brytania)

SESJA I

Nowe możliwości wykorzystywania własności przemysłowej i konieczność jej wyceny 

10:45-11:00 - dr Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP) - Wartości niematerialne i prawne - wycena patentu
11:00-11:45 - Andrzej Podszywałow (Polska) - Wycena patentu w warunkach wysokiego ryzyka na wczesnym etapie procesu komercjalizacji
11:45-12:30 - Ivo Roelants (LRD Leuven, Belgia) - Komercjalizacja: krótko- czy długoterminowy zysk? Wartość rynkowa własności intelektualnej
12:30-13:30 - Lunch
 
SESJA II
 
Maksymalizacja wartości patentów
 
13:30-14:15
- Timothy Cromley (USA) - Międzynarodowe standardy wyceny przedmiotów własności przemysłowej
14:15-14:45
- Przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
14:45-15:15 - Ragnar Olson (Ocean Tomo, USA) - Aukcje patentów – nowy sposób wprowadzania wynalazków na rynek
15:15-15:45-
Przerwa kawowa
15:45-17:15 - Dyskusja panelowa

 

Kraków, 5 września 2008 r.

SESJA III

Zarządzanie ryzykiem, wdrożenie i komercjalizacja własności przemysłowej – doświadczenia z przemysłu 

  09:00-09:45
  - Dirk Avau (Birchbob, Belgia) - Ochrona patentowa w strategii biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw
  09:45-10:30
  - Ian Lewis (SAMIAN Underwriting Agencies Limited, Wielka Brytania) - Jak ubezpieczyć się od ryzyka strat ekonomicznych oraz kosztów procesu – rola zakładów ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych
  10:30-11:00 - Przerwa kawowa
  11:00-11:45-
  Zarządzanie i wykorzystanie własności przemysłowej w praktyce przedsiębiorstwa
  Małgorzata Owczarska (POLBUD – POMORZE Sp. z o.o., Polska)
  Janusz Liberkowski (zwycięzca konkursu "American Inventor", USA)
  Własność intelektualna w cyklach rozwoju nowego przedsiębiorstwa na terenie Stanów Zjednoczonych
  11:45-12:15-
  Luk Palmen (Polska) - Tworzenie sieci przedsiębiorstw w celu komercjalizacji IP
  12:15-13:30 - Lunch

   SESJA IV

  Tworzenie sprzyjających warunków dla efektywnego wykorzystania własności przemysłowej – polityka państwa

  13:30-15:15
  - Okrągły stół z udziałem prezesów narodowych urzędów patentowych oraz przedstawicieli władz centralnych (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, GPW, Związek Banków Polskich, PARP) pod przewodnictwem Jespera Kongstada, Dyrektora Generalnego Duńskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych