Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Rejestracja znaków towarowych może podlegać różnym procedurom regionalnym. Jedną z tych procedur jest postępowanie przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w sprawie rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej (więcej w dziale: Znaki towarowe Unii Europejskiej).


W Europie działa ponadto regionalna organizacja udzielająca praw wyłącznych na obszarze państw Beneluksu. Polscy przedsiębiorcy mogą być zainteresowani procedurą regionalną dotyczącą rejestracji znaków towarowych jedynie w tych krajach (BTO - The Benelux Trademark Office).

Innymi znaczącymi organizacjami regionalnymi ds. własności intelektualnej na świecie o zasięgu kontynentalnym są:


  •