Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP przyjmuje zamówienia na prenumeratę następujących wydawnictw:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe
  • Wiadomości Urzędu Patentowego
  • Opisy patentowe


Zasady zamawiania wydawnictw w prenumeracie

Wydawnictwa periodyczne

Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe (26 numerów) oraz Wiadomości Urzędu Patentowego (12 numerów) można zamawiać na okres roku kalendarzowego wpłacając na konto Urzędu aktualną kwotę przypadającą na prenumeratę ww. tytułów na dany rok, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres prenumeraty.

Przy zakupie prenumeraty zwolnieni są Państwo z kosztów wysyłki.

Wpłacając terminowo mają Państwo gwarancję otrzymania kompletu numerów.

Ponieważ odcinek przelewu docierający na konto bankowe Urzędu jest jednocześnie zamówieniem, uprzejmie prosimy o podanie pełnych danych adresowych.

W przypadku, gdy nazwa i adres firmy zamawiającej są inne niż nazwa i adres płatnika, prosimy dodatkowo o zamówienie w formie pisemnej z dokładnym wyszczególnieniem ww. danych.

UWAGA!

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyjmuje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2019.

Koszt prenumeraty rocznej wynosi:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe 26 numerów (26 x 10,50 zł) = 273 zł
  • Wiadomości Urzędu Patentowego 12 numerów (12 x 23,10 zł) = 277,20 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, powyższe kwoty należy wpłacać przelewem na konto: NBP O/O Warszawa 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000 lub gotówką w kasie Wydziału Rozpowszechniania Wydawnictw w gmachu Urzędu, pok. 10 (pon-pt w godz. 8.00-16.00). Termin dokonywania wpłat na prenumeratę na rok 2019 upływa z dniem 30 listopada 2018 r. Terminowe dokonywanie wpłat gwarantuje otrzymanie pełnego kompletu oficjalnych wydawnictw Urzędu. Wykupując prenumeratę zwolnieni są Państwo z kosztów przesyłki.

 

Opisy patentowe

Zamówienie na prenumeratę polskich opisów patentowych przyjmujemy w formie pisemnej (e-mail, faks, list) lub telefonicznej.

W zgłoszeniu prosimy wyszczególnić interesujące Państwa opisy podając ich klasy i podklasy. Cena poszczególnych egzemplarzy zależna jest od objętości opisu i waha się od 2,46 do 7,38 zł (płatne przelewem po otrzymaniu faktury VAT).

Koszty przesyłki opisów patentowych ponosi Zamawiający.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wydawnictw Urzędu udziela:

Wydział Rozpowszechniania Wydawnictw
Tel. (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
Faks (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl