Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Lis, Jerzy

Profesor dr hab. inż., członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Od września br. pełni ponownie funkcję prorektora AGH ds. współpracy. Rozwijana specjalizacja badawcza i wdrożeniowa obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych. Działalność inżynierska to prace głównie dla krajowego przemysłu ceramicznego (ceramika szlachetna, płytkowa, ogniotrwała, sanitarna, techniczna, zaawansowana). Jest współautorem 15 patentów i wniosków patentowych, w tym wdrożonych w przemyśle. W latach 2012– 2016 był prezesem spółki innowacyjnej AGH-INNOAGH. Za swą działalność naukowo-wynalazczą został uhonorowany Medalem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira.
  •