Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Ożegalska-Trybalska, Justyna

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Członek Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: HEIP-Link IPR-Helpdesk, Net-Fin-Tex, IP-Unlink, HEIP-Link i PILA). Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Kierownik studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”, realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej i Urzędem Patentowym RP. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji oraz prelegentka wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa autorskiego i patentowego, nowych technologii, zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Dostępne prezentacje:

Kraków 2016, Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek

Kraków 2019, Sztuczna inteligencja - wyzwania i zagrożenia dla prawa patentowego


  •