Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Po wydaniu przez UPRP decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji topografii układu scalonego konieczne jest wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony.

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane z ochroną topografii układów scalonych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41, poz. 241).

Tabela opłat związanych z ochroną topografii układów scalonych stanowi Załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia.

Lp.
Wyszczególnienie
Wysokość opłaty w zł
IOpłaty okresowe
 
1Za pierwszy okres ochrony topografii układu scalonego, obejmujący okres do pięciu lat ustalony według zasad określonych w art. 220
550,00
2Za drugi okres ochrony topografii układu scalonego, obejmujący pozostałe lata ochrony
800,00

  •