Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Uprzejmie informujemy, że opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w Urzędzie Patentowym RP należy dokonywać w następujący sposób:
  • gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 (poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki - piątki: 8:15 - 16:00)
  • przelewem na konto bankowe Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) powinien zawierać potwierdzenie, iż przelew został zrealizowany.
W tytule przelewu powinny znaleźć się informacje:
  • nazwa banku
  • tytuł za pełnomocnictwo (z podaniem numeru zgłoszenia).

W razie uiszczenia opłaty skarbowej gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście należy wpisać w wierszu:
Uwagi: pełnomocnictwo: przedmiot sprawy/numer sprawy. W przypadku dokonywania opłaty drogą elektroniczną, niezbędne jest nadesłanie do Urzędu Patentowego RP potwierdzenia wykonanej dyspozycji. Nadesłanie sporządzonego przez rzecznika patentowego, lub jednostkę go zatrudniającą, jedynie “Polecenia przelewu” jako dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej, nie jest wystarczające.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (od każdego stosunku pełnomocnictwa) stawka opłaty skarbowej wynosi 17 zł.