Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Ochrona prawna na wynalazek lub wzór użytkowy rozpoczyna się od dnia wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie trzydziestu dni od daty nadania.

Urząd uznaje zgłoszenie za dokonane, jeżeli zawiera ono co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku lub wzoru użytkowego i na zastrzeżenie patentowe lub ochronne. Ponadto zgłoszenie wzoru użytkowego musi zawierać rysunki.

Ochrona patentowa wynosi maksymalnie dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, pod warunkiem uiszczenia w terminie wszystkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku, a także jeżeli nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie o unieważnienie patentu. Natomiast w przypadku wzorów użytkowych czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP, również pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wzoru użytkowego, a także jeżeli nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego.

Należy jednak zaznaczyć, że dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest możliwe po uzyskaniu patentu, a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego po jego udzieleniu.


  •