Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Do zadań Urzędu Patentowego RP, zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, należy publikacja wydawnictw oficjalnych pt. Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP) oraz Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP).

W Biuletynie Urzędu Patentowego Urząd Patentowy RP dokonuje publikacji ogłoszeń o zgłoszonych w Urzędzie wynalazkach, wzorach użytkowych oraz znakach towarowych, natomiast w Wiadomościach Urzędu Patentowego – ogłoszeń o udzielonych patentach na wynalazki, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i złożonych tłumaczeniach patentów europejskich.

BUP
biuletyn urzędu patentowego, bup
wiadomości urzędu patentowego, wup
 
Oba tytuły wydawane są nakładem Wydawnictw UPRP i jednocześnie z datą wydania papierowego publikowane są w zasobach Internetowego Portalu Usługowego, w formie przeszukiwalnych plików PDF.


Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób publikowania Biuletynu Urzędu Patentowego (BUP). W zależności od przedmiotu własności przemysłowej, którego zgłoszeń dotyczą zawarte w nim ogłoszenia, wydawany jest jako:

  • tygodnik - Biuletyn Urzędu Patentowego Znaki towarowe, w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych, dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej,

  • dwutygodnik - Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe, w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, dostępny jest w formie papierowej i elektronicznej.

  •