Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wydawnictwa: Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe, Wiadomości Urzędu Patentowego oraz polskie opisy patentowe będą publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej. Bezpłatne wersje elektroniczne aktualnych i archiwalnych numerów tych publikacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Biuletyn Urzędu Patentowego do 31 grudnia 2016 roku był wydawnictwem jednolitym wydawanym jako dwutygodnik. Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób publikacji Biuletynu Urzędu Patentowego. Został podzielony na:

biuletyn urzędu patentowego, bup
 
Wiadomości Urzędu Patentowego – miesięcznik, w którym zamieszczane są ogłoszenia o udzielonych patentach na wynalazki, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i złożonych tłumaczeniach patentów europejskich.  
 


Uprzejmie informujemy, że od numeru 10/2019 Wiadomości Urzędu Patentowego nastąpiły zmiany w układzie publikacji danych.

Wiadomości UPRP zostały podzielone na dwie główne części.

„Część I. Ogłoszenia o udzielonych prawach” zawiera informacje pogrupowane według poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej:

A. Wynalazki (patenty, dodatkowe prawa ochronne, patenty europejskie),

B. Wzory użytkowe,

C. Wzory przemysłowe,

D. Znaki towarowe,

E. Oznaczenia geograficzne,

F. Topografie układów scalonych.

„Część II. Komunikaty urzędowe” zawiera m.in. następujące informacje:

- wytyczne prezesa Urzędu Patentowego,

- ogłoszenia prezesa Urzędu Patentowego o naborze na aplikację ekspercką,

- wpisy i skreślenia na liście rzeczników patentowych

Ponadto począwszy od numeru 10/2019 WUP zrezygnowaliśmy z ciągłości numeracji stron publikacji w danym roku kalendarzowym (każdy numer WUP zaczyna się od strony 1) oraz z numerowania poszczególnych rozdziałów.

Dla wygody korzystania z wersji elektronicznej WUP wprowadziliśmy zakładki, ułatwiające odszukanie potrzebnych informacji. 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spowodują, że korzystanie z publikacji stanie się łatwiejsze i wygodniejsze.