Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Bańka, Michał

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu Politechniki Warszawskiej. Od 2004 r. zajmuje się wdrażaniem funduszy unijnych w Polsce. Od 2008 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiada za rozwój rynku early stage w zakresie wspierania rozwoju ekosystemu startupowego. Pomysłodawca oraz zarządzający Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji dedykowanym mikro bądź małym przedsiębiorstwom z udziałem aniołów biznesu, funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital. Istotnym obszarem jego działalności jest także udzielanie wsparcia dla klastrów ponadregionalnych oraz instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i popularyzujące wiedzę, a także korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Współfinansuje działalność sieci ośrodków EEN oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.
  •