Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Adamczak, Alicja

Prezes Urzędu Patentowego RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska Pełnomocnik w postępowaniu patentowym. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej oraz Członek Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej. Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika Rzecznik patentowy oraz zeszytów naukowych – seria Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. sympozjów Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce w Krakowie oraz cyklu międzynarodowych konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet w Warszawie, a także konkursów na najlepszą pracę naukową, informację medialną i krótki film, promujących ochronę własności intelektualnej, jak również polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Dostępne prezentacje:

Kraków 2007, Inicjatywy Urzędu Patentowego RP na rzecz transferu wiedzy

Kraków 2008, Wartości niematerialne i prawne – wycena patentu

Kraków 2016, Własność intelektualna w globalnym świecie


  •