Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej1918

13 grudnia

Wydanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o utworzeniu Urzędu Patentowego Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie i ustanowieniu zawodu rzecznika patentowego.1919

4 lutego

Wydanie przez Naczelnika Państwa dekretu o patentach na wynalazki, dekretu o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz dekretu o ochronie znaków towarowych.

17 kwietnia

Pierwsze wpisy na listę pełnomocników uprawnionych do występowania przed Urzędem Patentowym RP.

2 sierpnia

Zmiana nazwy na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie działalności w siedzibie mieszczącej się w Al. Jerozolimskich 30 w Warszawie, a następnie przy ul. Elektoralnej 2.

10 listopada

Przystąpienie Polski do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego.1924

5 lutego

Uchwalenie przez Sejm ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

11 kwietnia

Pierwsza w Polsce rejestracja znaku towarowego „Ultramaryna” na rzecz firmy Sommer i Nower produkującej barwniki.

24 kwietnia

Udzielenie pierwszego patentu na terenie Polski - dla firmy Maschinenbau-Anstalt Humboldt na wynalazek „Przyrząd do odpylania drobnego węgla”.

26 maja

Wydanie pierwszego numeru „Wiadomości Urzędu Patentowego” będącego oficjalnym periodykiem publikującym ogłoszenia o udzielonych prawach wyłącznych oraz informacje urzędowe w sprawach własności przemysłowej.

12 czerwca

Pierwsza w Polsce rejestracja wzoru użytkowego - na rzecz firmy Spitz&Adler – „Ruletka z obracającym się krążkiem”.

9 lipca

Pierwsza rejestracja krajowego wzoru zdobniczego - na rzecz firmy Energja – „Zegar reklamowy”.